Nasz patron – Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik 

 

Urodzony 19.02.1473r. w Toruniu, zmarł 24.05.1543r. we Fromborku. Był prawdziwym człowiekiem renesansu. Zajmował się prawem, ekonomią, matematyką, astronomią, astrologią. Był kanonikiem warmińskim i kanclerzem kapituły warmińskiej. Studiował m. innymi: na Akademii Krakowskiej i Uniwersytecie Bolońskim.

Odkrycia i twierdzenia Mikołaja Kopernika

Teoria heliocentryczna-najważniejsza teoria w życiu Mikołaja Kopernika. To dzięki niej stał się sławny. Wszystko zaczęło się jeszcze w starożytności, wtedy panowała teoria geocentryczna, czyli Ziemia w centrum wszechświata. Ten stan rzeczy trwał do XVI wieku. Wraz z nastaniem renesansu pojawiło się wielu uczonych podważających dotychczasowe przekonania. Jednym z pierwszych był  Mikołaj Kopernik.

Pracę nad swoim dziełem ,, O obrotach sfer niebieskich”  rozpoczął w roku 1515, a zakończył w 1530. Mówiła ona, że Słońce jest w centrum wszechświata, a Ziemia i inne planety, oraz gwiazdy  krążą wokół niego po okręgach. Wydał je jednak dopiero w roku 1543, czyli w roku swojej śmierci w Norymberdze w j. łacińskim. Kościół uznawał geocentryczną teorię wszechświata sformułowaną przez Ptolemeusza w II wieku naszej ery. Astronom Kepler rozwinął teorię heliocentryczną, twierdząc, że planety krążą wokół słońca po krzywych zwanych elipsami.  Teoria Kopernika została poparta przez Galileusza, który na skutek tego popadł w konflikt z Kościołem.

Opracował: Andrzej Węgiel, klasa 6b

Post a comment


9 × siedem =