Tel. 74 8 31 35 46
E-mail: sp9_dzierzoniow@wp.pl
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 7

Gmina Miejska Dzierżoniów w 2021 r. otrzymała wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” w łącznej wysokości 652 800 zł. W 2021 r. wydatkowano 201 562,90 zł - pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2022 r. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem rządowego programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły uzależniona została od liczby uczniów.

Cztery szkoły otrzymały łącznie 652 800 zł, w tym:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich – 174 000 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej – 90 900 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte – 203 700 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika – 184 200 zł;

Uzyskane dofinansowanie stanowi 100 % kosztów zadania zgodnie ze złożonymi przez szkoły wnioskami. Wsparcie przekazywane zostało w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

  • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.);
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Udział w Laboratoriach Przyszłości pozwala na sfinansowanie zakupu wyposażenia, które już od 2022 roku będzie obowiązkowe w każdej szkole podstawowej.

Szkoła, decydując o wyborze wyposażenia, może zdecydować się na takie, które w największym stopniu odpowiada potrzebom i możliwościom placówki. Wyposażenie Laboratoriów Przyszłości może być wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów.

Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach zajęć obowiązkowych, ale i pozalekcyjnych.

Plakat Laboratorium Przyszłości SP9, dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 184 200zł

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.