Tel. 74 8 31 35 46
E-mail: sp9_dzierzoniow@wp.pl
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 7

nagłówek, Fundusze Europejskie, flaga Polski, godło dolnego Śląska, flaga Unii Europejskiej

Projekt pt.: „Zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Beneficjent projektu:

 • Gmina Miejska Dzierżoniów

Podmioty realizujące Projekt:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie

Projekt skierowany jest do łącznej grupy 487 uczniów z 4 szkół podstawowych na terenie
Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Zakres projektu określony został na podstawie przeprowadzonych diagnoz potrzeb szkół, analiz wyników edukacyjnych uczniów, w każdej z 4 szkół oraz zgłoszeń/rozmów z rodzicami/opiekunami uczniów z terenu Dzierżoniowa. 

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • organizacja zajęć dodatkowych/pozaszkolnych (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, warsztaty);
 • opieka i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Cele Projektu:
Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu, tj.:

 • zniwelowaniu deficytów wywołanych długotrwałą nauką zdalną i/lub hybrydową, spowodowaną pandemią COVID-19;
 • zwiększeniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów szkół podstawowych z terenu Dzierżoniowa, poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 397 uczniów;
 • wsparciu uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez realizację zajęć specjalistycznych dla 90 uczniów.

Planowane efekty:

 • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej 487 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów;
 • odtworzenie i budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych, które ucierpiały na skutek obostrzeń wprowadzonych w wyniku pandemii COVID-19;
 • zniwelowanie deficytów wywołanych długotrwałą nauką zdalną i/lub hybrydową u 487 uczniów objętych projektem;
 • podniesienie jakości edukacji podstawowej, poprzez nabycie kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych u 397 uczniów objętych projektem;
 • wyrównanie deficytów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 90 uczniów objętych projektem.

 

Wartość projektu: 135 072,20 zł


Dofinansowanie UE: 114 811,37 zł


Okres realizacji projektu od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.