Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Mikołaja Kopernika
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

flaga polski oraz godło Polski

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dotację celową z budżetu Państwa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. W ramach przedsięwzięcia
uczniowie dzierżoniowskich szkół podstawowych w okresie od 7 października 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. pojadą na wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi
obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej
środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Programy wycieczek szkolnych obejmują punkty edukacyjne określone przez Ministra
Edukacji i Nauki.

– Koszt przedsięwzięcia: 222 632 zł;

– Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 132 394 zł;

– Wkład własny (wpłaty Rodziców uczniów): 90 238 zł.

Przyznane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie 19 wycieczek szkolnych dla:

• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich - 51 983 zł w tym 28 754 zł dotacja z MEN;

• Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej - 57913 zł w tym 29 904 zł dotacja z MEN;

• Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte - 66736 zł w tym 38 752 zł dotacja z MEN;

• Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika - 46 000 zł w tym 34 984 zł. dotacja z MEN.

 

plakat Poznaj Polskę

napis "Ministerstwo Edukacji i Nauki", "Polski Ład" oraz "Poznaj Polskę"

facebook

facebook

facebook