Tel. 74 8 31 35 46
E-mail: sp9_dzierzoniow@wp.pl
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 7

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych Państwa oraz Państwa Dziecka/i/ jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9, im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 7, tel:748313546, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 9, im. Mikołaja Kopernika jest Pani Aneta Sadkowska, kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe Pana/i/ oraz ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe  z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej nr 9, im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie oraz po tym czasie przez okres wskazany  w przepisach szczegółowych. 
  5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom /uczniom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
                                                                                           

Z poważaniem

Wioletta Uchman – Chrząszcz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

w Dzierżoniowie

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.