Tel. 74 8 31 35 46
E-mail: sp9_dzierzoniow@wp.pl
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 7

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie  istnieje od października 1962 roku. Historia szkoły spleciona jest z historią miasta i naszego kraju. Poniżej przedstawiamy krótkie kalendarium z najważniejszymi  wydarzeniami z życia szkoły:

18.12.1960 r. – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły

26.10.1962 r. – uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 9

03.09.1962 – 09.11.1962 r. – p. Jan Bajorek pierwszym kierownikiem szkoły

1962 – 1972 r. – p. Kryspin Jasiński kierownikiem szkoły

18.01 – 04.02.1964 r. – pracę w szkole przerwała ostra zima

1964 r. – wielka powódź i ogromne zniszczenia budynku szkolnego

1964 r. – pierwsza kilkudniowa wycieczka szkolna do Krakowa i Zakopanego

1966 r. – reforma szkolna, wydłużenie okresu nauki w szkole podstawowej

            z 7 do 8 lat

1972 – 1974 r. – p. Krzysztof Jarecki dyrektorem szkoły

1974 – 1975 r. – p. Franciszek Paniak dyrektorem szkoły

1975 – 1977 r.– p. Janusz Maciejczyk dyrektorem szkoły

1977 r. – wielka powódź i ogromne zniszczenia budynku szkoły

1977 – 1991 r. – p. Ryszard Krzemiński dyrektorem szkoły (wicedyrektorzy:

            od 1983 roku – p. Zofia Bąk, a od 1989 r. również p. Jadwiga Kamieniecka)

1981 r. – wprowadzenie w szkołach wolnych sobót

13.12.1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i wstrzymanie

           zajęć do 05.01.1982 r.

1988 r. – utworzenie klasy pływackiej

1991 – 2001 r. – p. Grażyna Czmielewska dyrektorem szkoły (wicedyrektorzy:

           p. Jadwiga Grala i p. Helena Zielińska, a od roku 1997 p. Ewa Nieroda)

1993 r. – 30–lecie szkoły i wręczenie szkole sztandaru

1997 r.– powódź tysiąclecia i ogromne zniszczenia budynku szkoły

1998 r. – otwarcie pierwszej pracowni komputerowej

1999 r. – reforma oświaty – utworzenie sześcioletniej szkoły podstawowej

          oraz trzyletniego gimnazjum

2001 r. – przyjęcie do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

2001 r. – występ uczniów w programie TVP „Ziarno”

2001 r. – 2002 r. – p. Ewa Nieroda pełniąca obowiązki dyrektora szkoły

              (wicedyrektorzy: p. Jadwiga Grala, p. Waldemar Koprowski)

2002 r. – p. Zbigniew Czarnecki dyrektorem szkoły

              (wicedyrektorzy: p. Jadwiga Grala, p. Iwona Kuczma)

2002 r. – utworzenie klasy sportowej o profilu piłka ręczna

2005 r.– nadanie szkole przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa złotego

              medalu za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa

2005 r. – II miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Dolnego Śląska

2005 r. – przystąpienie do Akcji eTwinning

2006 r. – III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning”

2006 r. – utworzenie klasy sportowej o profilu piłka nożna

2006 r. – otrzymanie European Language Label – Europejskiego znaku

               innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych

2006 r. – inauguracja programu „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”

2007 r. – wizyta grupy uczniów ze szkoły partnerskiej z Portugalii,

               wyjazd z rewizytą do Lizbony grupy naszych uczniów

2007 r. – wyróżnienie w Europejskim Przeglądzie Szkół „Szkoła z pasją”

2007 r. – otrzymanie Znaku Jakości Interklasa na jeden rok szkolny

2007 r. – I miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Dolnego Śląska

2007 r. – kompleksowa modernizacja budynku szkoły

2007 r. – wizyta Ambasadora Republiki Korei oraz otwarcie nowoczesnej

               pracowni komputerowej

2008 r. – otwarcie Izby Regionalnej

2008 r. – otrzymanie Znaku Jakości Interklasa

2008 r. – II miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Dolnego Śląska

2008 r. – oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego

2008 r. – otwarcie nowoczesnej pracowni językowej

2010 r. – otwarcie nowoczesnej pracowni przyrodniczej

2010 r. – zwycięstwo w europejskim konkursie w ramach projektu

               Dzień Wiosny dla Europy w kategorii Bioróżnorodność

2010 r. – p. Iwona Dzwolak wicedyrektorem szkoły

2011 r. – II miejsce w ogólnopolskim konkursie ‘Nasz projekt eTwinning’

2012 r. - Znak Jakości Interkl@sa>

2012 r. p. Wioletta Uchman-Chrząszcz dyrektorem szkoły

2012-2014 r. - W szkole realizowany jest projekt Comenius "What we want - building for the future for Europe" ( w styczniu 2014 roku 12 uczniów uczestniczyło w wycieczce do Londynu, do szkoły partnerskiej Newbury Park Primary School)

2013 r. - II miejsce w ogólnopolskim konkursie eTwinning, kategoria: dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

2013 r. - Znak Jakości Interkl@sa>

2014 r. - III miejsce w ogólnopolskim konkursie eTwinning "Nasz projekt eTwinning"

2015 r. - Certyfikat "Top school of the Decade in Poland" w uznaniu za sukcesy i zaangażowanie w rozwój proramu eTwinning w Polsce

2017-2018 r. - W szkole realizowany jest project Glacensis " Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze" (w maju 2017 roku grupa 40 uczniów uczestniczyła w trzydniowej wymianie w Republice Czeskiej)

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.